>>> ประกาศล่าสุด...

> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ คลิกเมนูด้านล่าง

> ประกาศ นักเรียน ม.3 เดิม ม.1 เเละ ม.4 ห้องเรียนปกติ สามารถพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ดังนี้ 

   *** การพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบให้คลิกเมนูด้านล่าง ****

 >>> เลือกเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม