รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<click>>

รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<click>>

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<click>>

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<click>>

Carousel imageCarousel imageCarousel image

แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 264 คน
>> นักเรียนทั่วไป 143 คน
>> นักเรียนความสามารถพิเศษ 8 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 25 คน

แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
>> นักเรียนทั่วไป 30 คน
>> นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 10 คน
>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 320 คน

ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการสมัคร