ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (3เดิม)

***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนช่องทางในการรายงานตัว โดยให้กรอกข้อมูลยืนยันผ่านทางเว็ปไซด์ (รายงานตัวออนไลน์เท่านั้น)

***เปิดระบบภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2564 (รายงานตัวออนไลน์เท่านั้น)

ภายในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2564
(รายงานตัวออนไลน์เท่านั้น)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (3เดิม).pdf